Remember!! Remember!! Remember…

Beste kunstliefhebber,
De Kunstafdeling van het H.-Hartinstituut heeft dit schooljaar gewerkt rond het thema ‘Remember’.
We startten dit project met een driedaagse in de Westhoek eind september.
Eind april willen we afsluiten met een multimediale voorstelling in de feestzaal van onze school.
Leerlingen, leerkrachten en directie nodigen jullie hiervoor graag uit !
Aansluitend is er een tentoonstelling en organiseren we een
art-
café om bij te praten…
Noteer daarom in je agenda:
WOENSDAG 22 april: 19.00 uur /
feestzaal H.-Hartinstituut
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee.

Poster remember Jalna OK

Advertenties